Anthropological Index Online

Advanced search results

TitleDateReferenceAuthorsCall #ISSN
Från foster till dop. Hur man skyddar en hedning 2015 Fataburen (): 13-27
 • Lena Kättström Höök
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Vägen till mognad. Bilder ur barndomens historia 2015 Fataburen (): 41-63
 • Karin Dern
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
När blir man vuxen? Om vixenblivande och ungdomars livmanus 2015 Fataburen (): 67-79
 • Helena Kåks
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Makt och myndighet. Om åldersgränser och kvinnors rättigheter 2015 Fataburen (): 83-93
 • Ann-Sofie Andersson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
I sin ålders kraft. Tre generationer fjällentusiaster 2015 Fataburen (): 97-118
 • Marianne Larsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Tomten, trollen och tiden. Om ålder och uråldrighet 2015 Fataburen (): 121-34
 • Tora Wall
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Ålderstrappan som motiv. En introduktion 2015 Fataburen (): 137-46
 • Leif Wallin
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Ålderstrappan i närbild. Kläder och kropp i tid och rum 2015 Fataburen (): 147-80
 • Helena Lindroth
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Se ut. En fotoessä 2015 Fataburen (): 181-98
 • Emma Fredriksson
 • Karolina Kristensson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Alla dessa åldrar. Om livets samtidigheter 2015 Fataburen (): 199-213
 • Bodil Jönsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Ätteklubba och ättestupa. Seglivade myter 2015 Fataburen (): 217-21
 • Cecilia Hammarlund-Larsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Från fattigstuga till ålderdomshem. Två byggnader på Julita gård 2015 Fataburen (): 225-37
 • Fredrik Ehlton
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Gammal är någon annan. Om övergångar, kläder och kroppens åldrande 2015 Fataburen (): 241-55
 • Karin Lövgren
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Museer, åldrande och minnen. Reflektioner om demens och pedagogik 2015 Fataburen (): 259-65
 • Wenke Rundberg
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Gammal som Metusalem. Om fascinationen kring hög ålder 2015 Fataburen (): 269-81
 • Leif Wallin
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Rätten att få vara gammal. Samtal om acceptans, villkor och fördomar 2015 Fataburen (): 285-301
 • Cecilia Wallquist
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Spel till nytta och nöje. Från bräde till datorspel 2014 Fataburen (): 12-37, 242
 • Karin Dern
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Spel till nytta och nöje. Från bräde till datorspel 2014 Fataburen (): 38-49, 242
 • Jonas Engman
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Datorspel som vardagslek. En kultur i utveckling 2014 Fataburen (): 50-5
 • Charlotte Hagström
 • Jessica Enevold
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Det lekfulla Skansen 2014 Fataburen (): 56-83, 242-3
 • Charlotte Ahnlund Berg
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Spelplaster 2014 Fataburen (): 84-7
 • Göran Wessberg
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Ett hus på lotteriets grund 2014 Fataburen (): 88-103, 243
 • Cecilia Hammarlund-Larsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Vikingareenactment. En lek med tiden och verkligheten 2014 Fataburen (): 104-9, 243
 • Tora Wall
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Vikingareenactment. En lek med tiden och verkligheten 2014 Fataburen (): 110-23, 243-4
 • Matti Wiking Leino
 • Per Larsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Skumgummihopp och tidsresor. Lek och lekfull pedagogik på Nordiska museet 2014 Fataburen (): 124-37, 244
 • Wenke Rundeberg
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Giftas på låtsas 2014 Fataburen (): 138-69, 245
 • Anna-Karin Jobs Arnberg
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Pettsongården 2014 Fataburen (): 170-3
 • Lasse Lassander-Karlsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Starwarslego och cowboybratz. Om leksaker, kön och ålder 2014 Fataburen (): 174-97, 254-6
 • Karin Günther
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Petank. Ett boulespel med anor 2014 Fataburen (): 198-207
 • Christian Richette
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Digital kompetens och livslångt lärande 2014 Fataburen (): 208-13
 • Kajsa Hartig
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Leka blindbock 2014 Fataburen (): 214-37, 246
 • Maria Maxén
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Inledning 2013 Fataburen (): 6-17
 • Christina Westergren
 • Dan Waldetoft
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Mitt hem 1942 2013 Fataburen (): 18-51
 • Maria Maxén
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Från folkhem till flyttstajling. Speglingar av ett svenskt idealhem 2013 Fataburen (): 52-67
 • Maria Perers
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Hem för herrskap och tjänstefolk. Om bostäderna på Julita gård 2013 Fataburen (): 68-103
 • Gustav Olsson
 • Katarina Bäck Petersson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Piskställningen 2013 Fataburen (): 104-7
 • Dan Waldetoft
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Hem och hemlösa 2013 Fataburen (): 108-25
 • Annette Rosengren
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Både ute och inne - hemmets viktiga länkar och mellanrum 2013 Fataburen (): 126-43
 • Lena Palmqvist
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Snickra på sin värdighet. Om folkhemmets sommarstugor 2013 Fataburen (): 144-65
 • Lars Wäremark
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Ljuspunkter 2013 Fataburen (): 166-71
 • Dan Waldetoft
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Hemmet som allkonstverk i teori och praktik 2013 Fataburen (): 172-95
 • Johan Knutsson
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Möbler med stil och historia 2013 Fataburen (): 196-223
 • Anna Womack
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Hemmets förnämsta prakt 2013 Fataburen (): 224-43
 • Anna-Karin Jobs Arnberg
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Tevagnen 2013 Fataburen (): 244-9
 • Sigrid Eklund Nyström
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Dockhem i olika skalor 2013 Fataburen (): 250-69
 • Karin Dern
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Bostaden berättar. Om boktryckarens hem på Skansen 2013 Fataburen (): 270-89
 • Mia Terént
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Skydd och lyckobringare för hus och hem 2013 Fataburen (): 290-315
 • Lena Kättström Höök
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Persienner 2013 Fataburen (): 316-19
 • Marie Tornehave
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
Landscape scouts 2011 Fataburen (): 7-271
 • Christina Westergren ed
H6/KVT [STOCKHOLM-] 0348-971X
For Sápmi with the times 2008 Fataburen (): 7-286
 • Christina Westergren ed
 • Eva Silvén ed
H6/KVT [STOCKHOLM-]