Anthropological Index Online

Advanced search results

 • 1
TitleDateReferenceAuthorsCall #ISSN
Pohybová aktivita rodičů a dĕtí 1994/5 Sborník Československé Společnosti Antropologické 47 (): 12-14
 • J. Vignerová
 • L. Lhotská
 • P. Bláha
H6/KVL [SBORNIK-]
Neurokranium starých Slovanů 1994/5 Sborník Československé Společnosti Antropologické 47 (): 19-21
 • L. Dohnalíková
 • V. Novotný
H6/KVL [SBORNIK-]
Porovnání růstu české dĕtské populace od 0 do 18 s růstomvými referenčními údaji who 1994/5 Sborník Československé Společnosti Antropologické 47 (): 15-18
 • Bláha P.
 • J. Vignerová
 • L. Lhotská
 • Z. Roth
H6/KVL [SBORNIK-]
 • 1